Politisk verksamhet på arbetsplatsen

Arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden är i princip överens om att politisk propaganda och politiska manifestationer inte ska förekomma på arbetsplatserna och att inte heller politiskt informationsmaterial får läggas ut. Anledningen är att undvika att eventuella politiska motsättningar gör att förhållandena på arbetsplatserna polariseras och att rent politiska frågor skapar tvister mellan parterna och mellan de anställda. Därför bör det givetvis inte heller bli...