Facklig förtroendeman

Förtroendemannalagen, FML, utgör grunden för den fackliga verksamheten. Den ger förutsättningarna för förtroendemannens rätt till ledighet för fackligt arbete samt när denne har rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Vem är facklig förtroendeman?
  2. Skyddad ställning
  3. Vad är facklig verksamhet?
  4. Fackklubb
  5. Skyddsombud/Arbetsmiljöombud
  6. Rätten till ledighet
  7. Lagar
FML innehåller också regler som skyddar...