Att anlita extern arbetskraft

Förutom att anställa finns andra alternativ för bolag för att få arbete utfört; till exempel att hyra in arbetskraft eller att lägga ut arbetet på entreprenad. Syftet kan vara att klara en tillfällig arbetstopp eller att anlita en specialistkunskap som man inte har i den egna verksamheten. Vid anlitande av extern arbetskraft aktualiseras flera frågeställningar av arbetsrättslig karaktär såsom arbetsgivarens förhandlingsskyldighet, anställningsvillkor för anlitade...