Övriga tjänstledigheter med stöd i lag

Här kan du läsa mer om olika typer av tjänstledigheter som den anställde enligt lag kan ha rätt till.

INNEHÅLL

  1. Ledighet för närståendevård
  2. Ledighet av trängande familjeskäl
  3. Ledighet för att bedriva näringsverksamhet
  4. Offentliga förtroendeuppdrag
  5. Prova annat arbete vid sjukdom
  6. Uppsagd arbetstagares rätt till ledighet för att söka nytt arbete
  7. Ledighet för utbildning i svenska för invandrare (sfi)
  8. Rätt till ledighet för utbildning och...