Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Rutinerna syftar till att få systematik i arbetsmiljöarbetet och ska beskriva vad, när, hur och av vem de olika delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras samt vilka som ska medverka. Detta ger en grundläggande struktur för arbetet och underlättar att arbetet kan genomföras på ett systematiskt sätt. Ett sätt att skapa en bra överblick för arbetsmiljöarbetet är att...