Kunskaper, skriftliga instruktioner och introduktion

Det är nödvändigt att alla arbetstagaren löpande får klart för sig och har kunskaper om vilka risker som finns i det egna arbetet och hur arbetet ska utföras för att undvika ohälsa och olycksfall. Kunskaper och skriftliga instruktioner Det är viktigt att se till att arbetstagarna vet vilka krav som ställs på dem. Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagarna har de kunskaper och instruktioner för att kunna utföra arbetet så att en säker arbetsmiljö uppnås. Det kan...