Tjänstemän med oreglerad arbetstid och undantag från arbetstidsavtalet

Det är relativt vanligt att tjänstemän i vissa funktioner har så kallad oreglerad arbetstid. Det innebär att tjänstemannen till stor del själv tar ansvar för och planerar sitt arbete och bestämmer över hur arbetstiden ska förläggas. För att räknas som oreglerad räcker det dock inte med att tjänstemannen är undantagen från rätten till särskild övertidskompensation. Kollektivavtalet undantar vissa arbetstagare från arbetstidsavtalet, och ger dessutom arbetsgivaren...