Uppsägning på grund av personliga skäl

För att en uppsägning på grund av personliga skäl ska vara sakligt grundad krävs att arbetstagarens olämplighet är klart dokumenterad och att omplaceringsmöjligheterna är uttömda. I det här avsnittet förklarar vi närmare vad arbetsgivaren måste tänka på vid uppsägning på grund av personliga skäl. Vi går också igenom typiska misskötsamhetsexempel och ger råd om hur arbetsgivaren kan hantera dessa.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Steg-för-steg: att hantera misskötsamhet
  2. ...