Styrelserepresentation

Enligt styrelserepresentationslagen har anställda under vissa förutsättningar rätt att vara representerade i bolagets styrelse Styrelserepresentationslagen gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar, banker och försäkringsbolag med minst 25 anställda. Den gäller alltså inte enskild firma eller handelsbolag. Den ger lokala fackliga organisationerna en rätt men inte skyldighet att ha representanter i bolagsstyrelsen.