Företagsledare och därmed jämförlig ställning

Enligt en uttrycklig bestämmelse i anställningsskyddslagen (LAS) är företagsledare och anställda i därmed jämförlig ställning undantagna lagens tillämpningsområde. Det betyder att arbetsgivare kan komma överens med anställda i företagsledande ställning om exempelvis andra uppsägningsregler än de som framgår av anställningsskyddslagen. Ofta väljer bolag att ha friare grunder för uppsägning för exempelvis sin VD än de regler om saklig grund som finns iArray