Företagsledare och därmed jämförlig ställning

Enligt en uttrycklig bestämmelse i anställningsskyddslagen (LAS) är företagsledare och anställda i därmed jämförlig ställning undantagna lagens tillämpningsområde, med vissa undantag som kommer redogöras för nedan. Det betyder att arbetsgivare kan komma överens med anställda i företagsledande ställning om exempelvis andra uppsägningsregler än de som framgår av anställningsskyddslagen. Ofta väljer bolag att ha friare grunder för uppsägning för exempelvis sin VD än de...