Minderåriga

Särskilda regler gäller när bolaget vill anställa någon som är under 18 år. Minderåriga under 18 år får inte arbeta med alla typer av arbetsuppgifter och inte heller på samma arbetstider som vuxna. Minderåriga får arbeta från 13 års ålder och uppåt. En person räknas som minderårig fram till sin 18-årsdag. Minderåriga delas upp i kategorierna yngre barn, äldre barn och ungdom. Yngre barn är den som inte fyllt 13 år. Äldre barn är den som fyllt 13 år men som...