Textil- & Modeindustrins utveckling i siffror och statistik

Statistik för textil- och modebranschen i Sverige

Här kan du se statistik på hur textil- och modebranschen i Sverige har utvecklats under de senaste åren. Bland annat antal anställda, exportvärde, orderingång, brist på arbetskraft med mera. Siffrorna kommer från Konjunkturinstitutet och Statistiska Centralbyrån och har sammanställts av TEKO:s samarbetspartner Teknikföretagen på uppdrag av TEKO.

Export Textilier

Industriproduktion Volym Index 2015=100

Första kvartalet 2022

Produktion per anställd

Första kvartalet 2022

Antal anställda per kvartal

Första kvartalet 2022

Orderingång senaste kvartal jämfört med föregående kvartal

Nettotal av andel företag som rapporterat ökning minus andel företag rapporterat minskade order. Första kvartalet 2022.

Orderstock

Andel företag som anser den som större än normal minus andelen som anser den som mindre än normal. Avvikelse från långsiktigt genomsnitt =100 (normalt). Kvartalsdata.

Brist på arbetskraft per kvartal

Andel företag i procent, första kvartalet 2022.