Textil- & Modeindustrins utveckling i siffror och statistik

Statistik för textil- och modebranschen i Sverige

Här kan du se statistik på hur textil- och modebranschen i Sverige har utvecklats under de senaste åren. Bland annat antal anställda, exportvärde, orderingång, brist på arbetskraft med mera. Siffrorna kommer från Konjunkturinstitutet och Statistiska Centralbyrån och har sammanställts av TEKO:s samarbetspartner Teknikföretagen på uppdrag av TEKO.