Ekonomiska analyser från Teknikföretagen

Teknikföretagens veckobrev behandlar den ekonomiska utvecklingen, globalt och i Sverige och med särskild inriktning på situationen för tillverkningsindustrin. Ambitionen är att leverera en djupare analys av och bidra till ökad förståelse för de underliggande förlopp som döljer sig bakom den löpande ekonomiska statistiken.