Ekonomiska analyser från Teknikföretagen

Utvecklingen i industrin globalt och i Sverige, arbetsmarknaden, konkurrenskraften, förändrade globala värdekedjor med mera. Teknikföretagen presenterar egna analyser, prognoser och barometrar som publiceras regelbundet på Teknikföretagens hemsida, i rapporter och nyhetsbrev.

Konjunkturrapporter

Teknikföretagens konjunkturrapporter och övriga ekonomiska analyser i rapportformat. Konjunkturprognosen publiceras två gånger per år (i maj och november) och konjunkturbarometern ges ut fyra gånger per år (i mars, juni, september och december).