Modebranschen i Sverige – rapporter

Den svenska modebranschen har de senaste åren ökat stadigt. För 2019 var omsättningen 380 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 8,9 procent jämfört med året innan. Nedan finns rapporterna under de senaste åren.