Brexit

Brexit – viktigt att börja planera inför utträdet

Den 12 december hölls ett nyval i Storbritannien där Konservativa partiet, Tories, får egen majoritet i det brittiska parlamentet. Det innebär att Storbritannien kommer att lämna EU senast den 31 januari 2020.

– Det som är viktigt är att beslutsfattare på båda sidor verkar för så friktionsfria framtida handelsrelationer som möjligt. För företagen är det oerhört viktigt att få klarhet i vad de kan förvänta sig efter 2020, säger Anna Stellinger, chef för EU- frågor och internationella frågor på Svenskt Näringsliv.

Hur utträdet kommer gå till, vilka regler som kommer gälla och hur det ska bli är oklart. Ett utträdesavtal reglerar en övergångsperiod på knappa två år och innebär att Storbritannien fortfarande är med i tullunionen och visst fortsatt samarbete. Alternativet är så kallat ”hard Brexit” där inget avtal finns och relationerna bryts tvärt. Brexit kommer, med eller utan avtal, påverka svenska företag med verksamhet och intressen på den brittiska marknaden. 10% av den svenska teko-exporten går till Storbritannien och det är därför viktigt att redan nu börja förbereda sitt företag så gott det går inför de kommande förändringarna.

Företag och bolag av alla storlekar kommer påverkas av Brexit, bland annat på områden som
• Tullar
• Valutor
• Arbetskraft/Arbetstillstånd
• Leverantörskedjor
• Avtal och leveransvillkor
• Skatter och moms
• Lagar och regleringar

Keep Calm and Carry On
Det är viktigt att se över hela företagets verksamhet och vilka delar som kan komma att bli påverkade av Brexit – gör en grundlig riskanalys! Ta fram en skiss på handlingsplan för effekter på tullar, logistik, skatter osv och ha både bästa och sämsta scenario i åtanke. Sätt också upp en rutin för hur företaget ska bevaka området och hur sådan information ska delas internt.

Inloggade medlemmar kan ladda ner en miniguide och checklista inför Brexit under fliken till vänster.