Brexit

Brexit – viktigt att börja planera inför utträdet

31/1 2020 lämnade Storbritannien EU och Brexit är ett faktum. Resten av året, alltså fram till sista december 2020, gäller en övergångsperiod som innebär att det mesta kommer fungera som tidigare. Under övergångsperioden kommer inga särskilda förändringar ske, men det är viktigt att inte vaggas in en falsk trygghet – övergångsperioden är inte ett normaltillstånd. Under 2021 och framåt kommer stora förändringar ske och företag behöver förbereda sig på dessa.

25/2 2020 börjar förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Viktigt att veta är att Sverige inte kommer sluta ett eget avtal med Storbritannien, utan allt kommer skötas via EU. Vilken typ av avtal som kommer förhandlas fram är mycket oklart, men väntat är någon typ av frihandelsavtal. Britterna själva har flaggat för att de inte är intresserade av en tullunion liknande den Turkiet har med EU, eller en gemensam inre marknads-lösning som Norge. EU:s frihandelsavtal förhandlas normalt under 4-5 år, men avtalet kring de brittisk-europeiska relationerna kommer ha mindre än ett år på sig. Det finns en stor risk att inget avtal lyckas förhandlas fram i tid, i så fall inträffar en så kallad hard Brexit. Det innebär att Storbritannien f.r.o.m. 1/1 2021 räknas som tredje land och handeln regleras då av WTO:s regler.

Brexit kommer, med eller utan avtal, påverka svenska företag med verksamhet och intressen på den brittiska marknaden. 10% av den svenska teko-exporten går till Storbritannien och det är därför viktigt att redan nu börja förbereda sitt företag så gott det går inför de kommande förändringarna. Alla företag som har affärsrelationer med Storbritannien bör förbereda sig på både ökad administration och kostnader.

Företag och bolag av alla storlekar kommer påverkas av Brexit, bland annat på områden som
• Tullar
• Valutor
• Arbetskraft/Arbetstillstånd
• Leverantörskedjor
• Avtal och leveransvillkor
• Skatter och moms
• Lagar och regleringar

Keep Calm and Carry On
Det är viktigt att se över hela företagets verksamhet och vilka delar som kan komma att bli påverkade av Brexit – gör en grundlig riskanalys! Ta fram en skiss på handlingsplan för effekter på tullar, logistik, skatter osv och ha både bästa och sämsta scenario i åtanke. Sätt också upp en rutin för hur företaget ska bevaka området och hur sådan information ska delas internt.

Inloggade medlemmar kan ladda ner en miniguide och checklista inför Brexit under fliken till vänster.