Brexit

Brexit – ett nytt handels- och samarbetsavtal med Storbritannien

Den 24 december 2020 enades EU-kommissionen och den brittiska regeringen om ett handels- och samarbetsavtal. Avtalet börjar tillämpas den 1 januari 2021. De nya förutsättningarna kommer påverka svenska företag med verksamhet och intressen på den brittiska marknaden. Alla företag som har affärsrelationer med Storbritannien bör förbereda sig på både ökad administration och kostnader.

Ett land utanför EU

Avtalet innebär att Storbritannien kommer att behandlas som ett land utanför EU när det gäller tullfrågor. Handels- och samarbetsavtalet omfattar dock ett antal områden som ligger i EU:s intresse, enligt EU-kommissionen. Det går långt utöver ett traditionellt frihandelsavtal och utgör en solid grund för att bevara den långvariga vänskapen och samarbetet. Avtalet skyddar den inre marknadens integritet och de fyra friheternas odelbarhet (människor, varor, tjänster och kapital).

Så här säger Emma Sävenborg och Christopher Wingård, brexitsamordnare på Kommerskollegium, om det nya avtalet:

– Rent konkret är det tullfria och kvotfria marknadstillträdet en stor vinst. Bredden på avtalet är också positiv. Handel idag är så mycket mer än bara varor. Det är tjänster, dataflöden, offentlig upphandling och standarder med mera. Allt detta ingår i avtalet, säger de.

Vad innebär avtalet för företag som exporterar och importerar varor?

– Det innebär fortsatt tullfrihet förutsatt att företagets produkter uppfyller avtalets ursprungsregler, säger de.

– Den stora skillnaden mot hur det varit är att företag kommer behöva skicka med mer dokumentation som exempelvis export/importdeklaration och ursprungsförsäkran. Avtalet ger dock möjlighet att skjuta upp leverantörsdeklarationer under den inledande fasen av avtalet vilket underlättar för företag, fortsätter de.

– Men från och med nu måste varorna uppfylla de brittiska nationella reglerna för att få säljas i Storbritannien. Här gäller det att läsa på om det brittiska regelverket.

Relaterade länkar