Tvättrådssymboler

Nedan listas de tvättrådssymboler som ingår i ISO-standarden 3758 (GINETEX). Tvättrådssymbolerna ska användas i den ordning de listas nedan.

Tvätt

Blekning

Torkning

Strykning

Professionell tvätt

Symbolerna är skyddade varumärken i de flesta länder. De får inte användas, ges ut eller återges (tryckas) utan särskilt licensavtal med GINETEX som ägare av varumärket. I Sverige tecknas licens genom TEKO, Sveriges textil- och modeföretag.

Licens erfordras för korrekt användning av tvättrådssymbolerna enligt anvisningarna. Brott mot dessa villkor kan leda till rättsliga åtgärder.

Kommersiella företag (försäljare, importörer etc.) är skyldiga att inkludera kravet på korrekt skötselmärkning enligt GINETEX anvisningar i sina beställningar hos leverantör.

Vid köp av textila varor bör konsumenter se till att textilierna är märkta med tvättrådssymbolerna.