Tvätt

Denna symbol anger huruvida hemmatvätt är möjlig eller ej och gäller både maskintvätt och handtvätt.

Siffrorna i baljan anger den högsta temperaturen i grader Celsius produkten som den aktuella textilvaran tål och ska inte överskridas.

Ett streck under baljan anger skonsamt tvättprogram med reducerad mekanisk verkan (t.ex. ”skontvätt”). Två streck under baljan anger mycket skonsamt tvättprogram (t.ex. ullprogram).

gin_sym_was_95Maskintvätt Artiklar i t.ex. bomull eller lin, vit, lämpliga för tvätt i mycket hög temperatur, färgade eller tryckta. Fyll maskinen helt. Ställ in lämpligt tvättprogram (normalt tvättprogram). Förbehandla envisa fläckar

 

gin_sym_was_70Maskintvätt Artiklar i t.ex. bomull eller lin, vit, lämpliga för tvätt i mycket hög temperatur, färgade eller tryckta. Fyll maskinen helt. Ställ in lämpligt tvättprogram (normalt tvättprogram). Förbehandla envisa fläckar. Energibesparande metod.

gin_sym_was_60Maskintvätt Färgade artiklar som inte är lämpade för tvätt i mycket hög temperatur, t.ex. i bomull, modal, polyester och blandade fibrer

 

gin_sym_was_60_mildMaskintvätt, skontvätt, färgtvätt: reducera mängden tvätt (i maskinen). Trumman får inte vara mer än två-tredjedelarsfylld. Ställ in lämpligt tvättprogram (skontvätt). Förtvätta endast om textilierna är mycket hårt smutsade. Undvik centrifugering eller centrifugera endast korta perioder för att undvika att textilierna skrynklas.

 

gin_sym_was_50Maskintvätt Färgade artiklar som inte är lämpade för tvätt i mycket hög temperatur, t.ex. i bomull, modal, polyester och blandade fibrer. Energibesparande metod.

 

gin_sym_was_50_mildMaskintvätt, skontvätt, färgtvätt: reducera mängden tvätt (i maskinen). Trumman får inte vara mer än två-tredjedelarsfylld. Ställ in lämpligt tvättprogram (skontvätt). Förtvätta endast om textilierna är mycket hårt smutsade. Undvik centrifugering eller centrifugera endast korta perioder för att undvika att textilierna skrynklas. Energibesparande metod.

 

gin_sym_was_40Maskintvätt Tvättprogram för exempelvis mörkt färgade artiklar av bomull, polyester, blandade fibrer etc.

 

gin_sym_was_40_mildSkontvätt Fintvätt, t.ex. modal, viskos, syntetfibrer (akryl, polyester, polyamid). Reducera mängden tvätt (i maskinen). Välj lämpligt tvättprogram. Förtvätta endast hårt smutsade textilier. Undvik centrifugering eller centrifugera endast kortare perioder för att undvika att textilierna skrynklas.

 

gin_sym_was_40_gentleMycket skonsam tvätt För artiklar av exempelvis maskintvättbar ull. Detta tvättprogram ger en mycket reducerad mekanisk behandling. Minska tvättmängden avsevärt (i maskinen). Trumman bör ej fyllas mer än till en tredjedel. Välj lämpligt tvättprogram.

 

gin_sym_was_30Fintvätt Tvättprogram för t.ex. mörkt färgade artiklar i bomull, polyester, blandade fibrer. Välj lämpligt tvättprogram.

 

gin_sym_was_30_mildSkonsam fintvätt För artiklar av exempelvis modal, viskos, akryl, polyester och polyamid. Minska mängden tvätt (i maskinen). Välj lämpligt tvättprogram. Undvik centrifugering alternativt centrifugera endast korta perioder för att minska risken att textilierna skrynklas.

 

gin_sym_was_30_gentleMycket skonsam fintvätt Artiklar av exempelvis maskintvättbar ull. Detta tvättprogram ger en mycket reducerad mekanisk behandling. Minska tvättmängden avsevärt (i maskinen). Välj lämpligt tvättprogram.

 

gin_sym_was_handHandtvätt Handtvätta vid temperatur mellan 30° C och 40° C beroende på artikel. Upplös först fintvättmedlet i rikligt med vatten. Låt textilierna flyta i tvållösningen och skaka försiktigt. Skrubba, dra eller vrid inte ur textilierna. Skölj sedan textilierna väl, pressa försiktigt ur överflödigt vatten och dra försiktigt till rätt form. Behandla färgade och känsliga artiklar kvickt och låt dem inte ligga i blöt.

Skonsam handtvätt Vattentemperatur max 30 °C beroende på produkt. Upplös först fintvättmedlet i rikligt med vatten. Låt textilierna flyta i tvållösningen och skaka försiktigt. Skrubba, dra eller vrid inte ur textilierna. Skölj sedan textilierna väl, pressa försiktigt ur överflödigt vatten och dra försiktigt till rätt form. Behandla färgade och känsliga artiklar kvickt och låt dem inte ligga i blöt.

 

gin_sym_was_notTvättas ej Artiklar märkta med denna symbol ska inte tvättas. De kan vara känsliga för all slags våtbehandling eller vara olämpliga för hemmatvätt på grund av sin storlek.