Strykning

Prickarna i strykjärnet indikerar temperaturintervall för strykning.

Maxtemperatur bör väljas uteslutande på basis av tvättrådsetiketten och inte på basis av fiberinnehållet i textilartikeln.

Om inget tvättråd anges är det bättre att följa antalet prickar hellre än fiberinnehåll. Varsamhet rekommenderas om tyget har applikationer eller liknande.

Vissa artiklar ska inte strykas.

gin_sym_iro_max_200Strykning hög temperatur Stryk vid högst 200° C. Motsvarar ”bomull/lin”- inställningen. Strykes i fuktigt tillstånd, återfukta vid behov; blanka och tryckkänsliga textilier bör strykas med strykduk eller ut-och-in. Ångstrykjärn kan användas.

 

gin_sym_iro_max_150Strykning medeltemperatur Stryk vid högst 150° C. Motsvarar inställningen ”ull/siden/polyester/viskos”. Placera fuktig strykduk mellan textilartikeln och strykjärnet. Ångstrykjärn kan användas. Undvik hårt tryck.

 

gin_sym_iro_max_110Strykning låg temperatur Stryk vid högst 110° C. Motsvarar inställningen ”akryl/polyamid/nylon/acetat”. Om nödvändigt, använd strykduk eller stryk ut-och-in vid strykning av blanka eller tryckkänsliga material. Försiktighet vid användande av ångstrykjärn. Undvik helst ångstrykjärn.

 

gin_sym_iro_notStrykes ej Oåterkalleliga skador bör förväntas vid strykning.