Strykning

Prickarna i strykjärnet indikerar temperaturintervall för strykning. Maxtemperatur bör väljas uteslutande på basis av tvättrådsetiketten och inte på basis av fiberinnehållet i textilartikeln. Om inget tvättråd anges är det bättre att följa antalet prickar hellre än fiberinnehåll. Varsamhet rekommenderas om tyget har applikationer eller liknande. Vissa artiklar ska inte strykas. gin_sym_iro_max_200Strykning hög temperatur Stryk vid högst 200° C. Motsvarar ”bomull/lin”-...