Clevercare

Etiketten Clevercare har tagits fram av H&M och GINETEX. Rätten att använda sig av symbolen för clevercare.info (tvätta smart) ingår i medlemskap/licensavtal. Hållbart mode handlar om att ta miljömässig hänsyn till alla delar i ett plaggs livscykel. Clevercare ger konsumenten information och tips om hur man tar hand om sina plagg på ett miljövänligt och hållbart sätt.

gin_cc_single_line_blue.eps

Här finner du dessa tips!