Stiftelsen Svensk Textilforskning

Stiftelsen Svensk Textilforskning har till ändamål att i samarbete med TEKO understödja och befordra teknisk-vetenskaplig forskning och högre undervisning rörande textila produkter samt deras framställning och användning.

Stiftelsen Svensk Textilforskning grundades den 28 januari 1943 av dåvarande Textilrådet och Konfektionsindustriföreningen, branschföreningar inom Sveriges Industriförbund för den svenska textil- resp. konfektionsindustrin. Ändamålet är att understödja och främja teknisk-vetenskaplig forskning och högre undervisning rörande textila produkter samt deras framställning och användning.

Branschföreningarna Textilrådet och Konfektionsindustriföreningen ingick ett fusionavtal med Sveriges Textil- och Konfektionsindustriförbund inom SAF och bildade organisationen TEKOindustrierna med verkan fr.o.m. den 1 januari 1992. Därvid övergick de tre organisationernas samtliga rättigheter, skyldigheter, tillgångar och skulder till TEKOindustrierna, sedan 2007 TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, som följaktligen därefter fullföljer huvudmannaskapet för Stiftelsen.

Relaterade länkar