Nationella testbäddar

Rise IVF Mölndal
Rise IVF, tidigare Swerea, har ett laboratorium för provning, analys och karaktärisering av textila material. Swereas lab kan utföra fler än 400 provningsmetoder har möjlighet att genomföra de flesta provningar och analyser vad gäller textila material. Testerna omfattar tekniska textilier exempelvis filter, skyddsprodukter och medicintekniska produkter. Konfektionerade produkter kan exempelvis vara kläder, hemtextil och bilinredningar. De har anläggningar för textilfiberbehandling, non-wovenframtagning, mekanisk återvinning av textil samt smältspinningutrustning för polymera material.

RISE Processum Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik har Rise en pilotutrustning för tillverkning av viskos-spinndop (cellulosa­xantatslösning) och liten pilot för fiberspinning. Spinnpiloten kan tillverka direktspunnen fiber, s.k. viskosfilament, för utvärdering av process- och produktegenskaper från råvara till specialcellulosa och vidare till viskostråd. Genom att utvärdera både spinnprocess och trådens egenskaper fås information om dissolvingscellulosan för vidareförädling till tekniska eller textila viskosmaterial. Hos MoRe Research finns två viskospiloter för tillverkning av viskoslösning. I kombination med RISE Processums spinnpilot täcks hela kedjan, från specialcellulosa till färdig tråd.

Textilhögskolan i Borås laboratorier /Smart Textiles

Textilhögskolan har flera labb för olika typer av behandling och testning av textila material som motsvarar hela textila värdekedjan. Drivs av Textilhögskolan/Smart Textiles och är placerat i Borås

  • fiberlabb för garnframställning baserat på textilfibrer. T.ex. maskiner som kardar, sträcker och ringspinner samt nålningsmaskin för non-woven. Det finns också möjlighet att spinna med återvunna fibrer. Det finns också ett polymerlab.
  • vävlabb med såväl skaftmaskiner för små mönster som digitala jacquardmaskiner. Finns också möjligheter att handväva.
  • trikålabb där man kan utveckla elastiska material på både rundsticks- och flatssticksmaskiner
  • funktionalisering/Färgeri- och beredningslabb där man kan Tvätta, färga och funktionalisera textil. Exempelvisfinns en spanram i pilotskala för behandling av metervara i ca 50 cm bredd.
  • trycklabb. Digitaltryckmaskiner för olika färgklasser och materialtyper.  . Långa tryckbord möjliggör plantryckning av textilier upp till tio meters längd.
  • konfektionslabb som är en syfabrik i miniatyr med maskiner för sammanfogning av alla tänkbara material.
  • multimedialabb med de senaste digitala teknikerna såsom body-scanner, 3D skrivare, laserskärare och InkJetprintar

Mittuniversitetets laboratorieutrustning för papperstextilier

Utrustning framtagen för massa- och pappersområdet men som kan användas även för textiltillämpningar. Utrustning för elektrospinning av cellulosa som är upplöst och eventuellt modifierad. Kapacitet: några få gram/batch. Liten garntvinnare för tvinning av pappersremsor till pappersgarn som kan kopplas ihop med garnfunktionaliseringsapparat med kemikaliebad. Kapacitet: några få gram/batch. Utrustningen drivs av Mittuniversitet och finns i Sundsvall. Mer information finns här.

Peak Innovation

Peak Innovation har sitt ursprung i tidigt 2000-tal där regionens aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor enades om att satsa på innovation och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv.

Peak Innovation har under åren som Vinnväxtinitiativ utvecklats till en stark innovationsmiljö som uppnått framgångar både vad gäller operativa resultat och effekter i innovationssystemet, någonting som bekräftats i de årliga uppföljningarna samt de tre internationella utvärderingarna som har genomförts av Vinnova under perioden 2008 till 2018. mer information finns att läsa här.

Wargön Innovation

Wargön Innovation har som målsättning att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material. Det är ett utvecklingsprojekt med offentlig finansiering som startade 2012.Wargön Innovation är en testbädd och en utvecklingsarena för materialinnovationer och sortering av textil.

Projektet utgör en del av Västsveriges omställning till en fossilfri region år 2030 och är ett samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv, offentliga parter och civilsamhället.