Styrelsen

Efter årsmötet 2017 har SST:s styrelse följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Hans Andersson, AB Ludvig Svensson, vald 2016
Anders Carlsson, AB Blåkläder, vald 2016
Mikael Danielsson, Albany International AB, vald 2015
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB, vald 2016
Sofia Frick, Cavaliere, vald 2017
Margaret Simonson McNamee, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, vald 2015
Cecilia Tall, TEKO, ordförande, vald 2016