Styrelsen

Efter årsmötet 2018 har SST:s styrelse följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Hans Andersson, AB Ludvig Svensson, vald 2018-2020
Anders Carlsson, AB Blåkläder, vald 2018-2020
Mikael Danielsson, Albany International AB, vald 2017-2019
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB, vald 2018-2020
Sofia Frick, Cavaliere, vald 2017-2019
Jonas Petersson vald 2018-2019
Cecilia Tall, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretags Branschförening, ordförande, vald 2018-2020

Suppleanter

Ellinor Niit, Textilhögskolan vald 2017-2019
Weronika Rehnby, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag 2018-2020