Styrelsen

Efter årsmötet i maj 2012 har SST:s styrelse följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Mikael Danielsson, Albany International AB, ordförande
Hans Andersson, AB Ludvig Svensson
Anders Carlsson, AB Blåkläder
Mikael Danielsson, Albany International AB
Sofia Frick, Cavaliere
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB
Patrik Johansson, EngtexCecilia Tall, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretags Branschförening

Suppleanter

Stefan Borg, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag
Anna Olsson Åkerblad, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag