Styrelsen

Efter årsmötet i maj 2019 har SST:s styrelse följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Cecilia Tall, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretags Branschförening, ordförande
Hans Andersson, AB Ludvig Svensson
Anders Carlsson, AB Blåkläder
Mikael Danielsson, Albany International AB
Sofia Frick, Cavaliere
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB
Patrik Johansson, Engtex

Suppleanter

Stefan Borg, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag
Weronika Rehnby, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag