Styrelsen

Efter årsmötet i maj 2022 har SST:s styrelse följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Mikael Danielsson, Albany International AB, ordförande
Hans Andersson, AB Ludvig Svensson
Anders Carlsson, AB Blåkläder
Sofia Frick, Cavaliere
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB
Patrik Johansson, Engtex

Suppleanter

Stefan Borg, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag
Anna Olsson, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag