Styrelsen

Efter årsmötet i maj 2024 har SST:s styrelse följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Cecilia Nykvist, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag, ordförande
Mikael Danielsson, Albany International AB
Hans Andersson, AB Ludvig Svensson
Anders Carlsson, AB Blåkläder
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB
Patrik Johansson, Engtex
Maria Ström, The Loop Factory

Suppleanter

Stefan Borg, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag
Vendela Dorf, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag