Styrelsen

Efter årsmötet i maj 2023 har SST:s styrelse följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Cecilia Nykvist, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag, ordförande
Mikael Danielsson, Albany International AB
Hans Andersson, AB Ludvig Svensson
Anders Carlsson, AB Blåkläder
Fredrik Johansson, FOV Fabrics AB
Patrik Johansson, Engtex

Suppleanter

Stefan Borg, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag
Vendela Dorf, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag