Internationella initiativ

Det pågår många olika forskningsprojekt och initiativ internationellt. TEKO har deltagit i två stora internationella projekt de senaste åren. Nedan finns också länkar till internationella initiativ och projekt som rör textil och mode.

Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion (MFF) var ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som drevs av RISE och pågick mellan 2011 och maj 2019 med visionen att med hjälp av ny kunskap och innovationer möjliggöra ett systemskifte för mode, som gynnar såväl industri som samhälle, och medför en utveckling från ett linjärt till ett cirkulärt och hållbart system. MFF var unikt med systemperspektiv och att spänner över hela ekosystemet för mode. Det använde ramverket cirkulär ekonomi och organiserat i fyra teman, alla teman täckte också LCA studier, nya affärsmodeller, och potentiella styrmedel.

 •  Design – hur man designar för cirkulär ekonomi,
 •  Supply – hur man gör leverantörsledet och produktionen mer hållbar och cirkulär,
 •  User – hur får man användarna att agera mer hållbart samt
 •  Recycling – hur kan återvinningen öka?

MFF uppskattas vara ett av de största programmen i världen på hållbart mode. Programmet hade ca 50 delprojekt under 4 år. Exempel på resultat är:

 • Blend Re:wind, en kemisk textil till textil återvinningsmetod av polyester/bomulls-blandade textilier.
 • Circular Design Speed, ett designdrivet forskningsprojekt med syfte utifrån ”speeds” (hastighet) identifiera de nya frågor och ställningstaganden som designers måste ställa sig för cirkuläritet. Inkluderar koncepten ”Ultra fast forward” som är hållbar snabb produktion och konsumtion och ”Super slow” som är hållbar produkt med maximal användning via nya affärsmodeller.
 • Efter 6 års studier av SwereaIVF (Sandra Roos) medförde till LCA metodutveckling samt mer komplett LCA data för textil och mode, inklusive kemikalier för första gången globalt.

Trash-2-Cash

Trash-2-Cash var ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som pågick 2015-2018  och koordinerades av RISE med uppgiften att utveckla textila produkter och material för cirkulära flöden genom kemisk fiber-till-fiber återvinning. Forskare, designers och producenter från hela Europa samarbetade i designprocessen som tog hänsyn till produktens hela livscykel utifrån bl.a. LCA, LCC, konsumentbeteende och återvinning i befintliga avfallsströmmar. Projektet utvecklade samtidigt en metodologi för designdriven materialinnovation som låter designers dra nytta av teknisk expertis i utvecklingen av hållbara produkter och att utforma nya material med början på molekylär nivå.

Projektets genererade resultat i flera dimensioner som på olika sätt ska bidra till utvecklingen av cirkulära materialflöden

 • Designmetodologi för samarbeten mellan designers och teknisk expertis som tillåter att designers drar nytta av expertkompetens i utvecklingen av hållbara produkter
 • Designkoncepts som demonstratörer på cirkulär design som ska kunna realiseras och ta en plats i projektets partners produktsortiment
 • Processer för regenerering av bomulls- och polyesterfibrer
 • Kunskaper som möjliggör design för cirkulära flöden inom t.ex. LCA metoder för återvunna fibrer, automatisk sortering av textilt avfall med NIR teknologi, konsumenten uppfattning av återvunna fibrer

Mer information om Trash-2-Cash och projektets resultat finns att läsa här.