TEKOLOGISTIK

Genom samarbetet mellan TEKO och Greenway Logistics AB erbjuder TEKO sina medlemsföretag fördelaktiga lösningar inom logistik – TEKOLOGISTIK. Konceptet har målsättningen att sänka logistikkostnaderna och erbjuda tjänster inom logistik och varuförsörjning för medlemmarna inom TEKO. Genom att dra nytta av storskalefördelarna hos TEKO har ramavtal framgångsrikt upphandlats med ett antal logistikföretag. TEKOLOGISTIK drivs av TEKO:s partner Greenway Logistics AB.

Kontakt

TEKO-medlemmar erbjuds gratis rådgivning och support inom logistikområdet bland annat vid implementering av nya transportörer inom logistik- och varuförsörjningskedjan. Kontakta TEKOLOGISTIK på 033-430 80 00 eller e-post: [email protected]

Läs mer om TEKOLOGISTIK här!