Rådgivning

Immaterialrätt är det samlingsnamn rättsväsendet använder på områdena patent, varumärkesskydd, upphovsrätt och designskydd. De flesta länder erkänner idag immaterialrätten på ett eller annat sätt, men när det kommer till efterlevnaden bland enskilda företag är respekten mer varierad, med följden att seriösa aktörer ständigt riskerar att utsätts för plagiat. I de fall immaterialrättsligt skydd saknas blir det extra svårt att hävda sig.

Med ökad internationell handel och fler aktörer som får möjlighet att bedriva kvalitativ produktion runt om i världen skapas nya immaterialrättsliga utmaningar för svenska tekoföretag.

Immateriella tillgångar utgör en allt större del av värdet i många företag, varför fler också inser värdet i att utveckla och skydda dessa tillgångar. Ständigt kommer nya exempel på bra idéer som kopieras och företag som snyltar på andras arbete och investeringar. Med ökad spridning av industriell kompetens och kapacitet tilltar konkurrensen. Lägg härtill en allt starkare internethandel där försäljningen enkelt bedrivs på global basis.

Eftersom det är av intresse för många av våra medlemmar har vi skapat en Immaterialrättslig handbok samt samlat annat material som kan vara intressant inom det immaterialrättsliga området. Inloggade medlemmar kan ladda ner handboken till vänster.
För denna rådgivning har TEKO ett samarbetsavtal med TimeDanowsky Advokatbyrå i Stockholm. Kontakt ska i första hand tas med advokat Ulf Isaksson. Åberopa medlemskapet i TEKO.