GINETEX

GINETEX skötselsymboler – ISO 3758:2012

Den internationella standarden för textila skötselsymbolerna ISO 3758:2012 är frivillig, men används av de allra flesta producenter och tillverkare världen över. Symbolerna är ett enkelt sätt att kommunicera till konsumenter hur deras textilier ska skötas på bästa sätt. Organisationen GINETEX – the International Association for Textile Care Labelling, har tagit fram symbolerna och märkningssystemet, som ISO-standarden baserar sig på.

Skötselsymbolerna på ett plagg ger information om den hårdaste behandling det klarar; det går alltså bra att tvätta i lägre temperaturer än vad symbolerna anger, men inte högre.

 De fem vanligaste symbolerna och clevercare-loggan är registrerade varumärken via WIPI, World Intellectual Property Organsation.

 

GINETEX definierar och koordinerar systemet för skötselsymbolerna på internationell nivå. På detta sätt säkerställs att systemet för symbolanvändning är uppdaterat med de senaste tekniska lösningarna.

Sedan 2014 är TEKO nationell medlem i GINETEX för Sverige. Det innebär att den licens som krävs för att använda skötselsymbolerna tecknas hos TEKO. Licensen omfattar alla symbolerna, clevercare-logotypen och gäller i hela världen.

 

För mer information om GINETEX, symbolerna och licensen, maila info@teko.se

 

Logga till smart ginetex

 

Läs mer om GINTETEX här!