Rapporter och information

Här hittar du rapporter och övrig information kring hållbarhet och miljö. Hållbarhet är ett av TEKO:s prioriterade områden och vi arbetar för att stötta våra medlemsföretag på alla områden som ryms i hållbarhetsbegreppet. Under fliken Hållbarhetslagstiftningar hittar du mer information om olika lagar och kommande lagar. För mer information, kontakta Ulrika Simonsson, hållbarhetsansvarig. Sustainable Mindset (juli 2022): Årets konsumtionsrapport Sustainable Mindset...