Möten 2021

Miljögruppen träffas ett par gånger om året och är öppen för alla medlemsföretag i TEKO. Här samlar vi information om planerade och genomförda möten under 2021 inkl presentationer och övrigt material. Kommande möten
  • 6 okt, Borås och digitalt samt workshop i anslutning till TexChain i Borås. Möteskallelse med mer information skickas ut under sept.
  • 2 dec, Digitalt möte. Möteskallelse och mer information skickas ut under november.
Är du medlem i TEKO och villArray