Möten 2023

Miljögruppen träffas ett par gånger om året och är öppen för alla medlemsföretag i TEKO. Här samlar vi information om planerade och genomförda möten under 2023 inkl presentationer och övrigt material. Genomförda möten
  • 9 februari 2023, digitalt möte. Anteckningar och presentationer finns att läsa nedan.
  • 28 april 2023, digitalt möte. Presentation finns att läsa nedan.
  • 14 juni 2023, digitalt möte. Presentationen finns att läsa nedan.
  • 29 september 2023,...