Möten 2023

Miljögruppen träffas ett par gånger om året och är öppen för alla medlemsföretag i TEKO. Här samlar vi information om planerade och genomförda möten under 2023 inkl presentationer och övrigt material. Genomförda möten
  • 9 februari 2023, digitalt möte. Anteckningar och presentationer finns att läsa nedan.
Är du medlem i TEKO och vill vara med i Miljögruppen? Kontakta Ulrika Simonsson.   [caption id="attachment_15576" align="alignnone" width="200"] Ulrika...