Nationella särlagstiftningar

TEKO bevakar noga den utveckling som sker både nationellt här i Sverige och på EU-nivå. Den lagstiftning och regelverk som kommer från EU gäller i alla medlemsländer och som en minimumnivå; varje enskilt medlemsland har i sin nationella lagstiftning möjlighet att höja kraven. Exempelvis kan en viss EU-lag bara gälla större företag med 249 eller fler anställda, medan den svenska riksdagen kan besluta att lagen i Sverige ska gälla även företag med färre anställda. En...