EU-handlingsplan med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark (Zero Pollution Action Plan, ZPAP)

Tidsperspektiv  Antogs av EU-kommissionen i maj, 2021. Implementeringen av handlingsplanen sker genom Zero Pollution Stakeholder Platform. TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. Kontakta Ulrika Simonsson, hållbarhetsansvarig TEKO, vid frågor. Kort om Zero Pollution Action Plan Föroreningar skadar hälsa och miljö och är den största miljöorsaken till flera psykiska och fysiska sjukdomar och för tidiga...