Sveriges strategi för cirkulär ekonomi

Tidsperspektiv  2020 antog Sverige en strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen för det arbete som behöver göras för att ställa om till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. Vad innebär det för mitt företag? Tips på förberedelser  TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. Kontakta Ulrika Simonsson, hållbarhetsansvarig TEKO, vid...