Ecodesign for Sustainable Product Regulation, ESPR (f.d. Sustainable Product Initiative, SPI)

Initiativet för hållbara produkter,  Ecodesign for Sustainable Product Regulation, ESPR (f.d. Sustainable Product Initiative, SPI )- lagstiftningsinitiativ som omfattar ett flertal kommande lagstiftningsåtgärder Tidsperspektiv  Huvudfilen/Ramverket Rådet och EU-Parlamentet nådde den 5:e december 2023, en provisorisk överenskommelse om förslaget till Ekodesignförordningen (huvudfilen/ramverket)som EU-Kommissionen presenterade den 30:e mars, 2022 (Ecodesign for Sustainable...