Sustainable Product Initiative

Initiativet för hållbara produkter, Sustainable Product Initiative, SPI - lagstiftningsinitiativ som omfattar ett flertal kommande lagstiftningsåtgärder Tidsperspektiv  EU-kommissionen presenterar sitt förslag 30mars 2022  och eventuellt vidare som EU-förordning i slutet av 2022. Lagstiftningen väntas vinna laga kraft i Sverige 1-1,5 år efter det antagits i EU. TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. TEKO harArray