Ecodesign for Sustainable Product Regulation, ESPR (f.d. Sustainable Product Initiative, SPI)

Initiativet för hållbara produkter,  Ecodesign for Sustainable Product Regulation, ESPR (f.d. Sustainable Product Initiative, SPI )- lagstiftningsinitiativ som omfattar ett flertal kommande lagstiftningsåtgärder Tidsperspektiv  EU-Kommissionen presenterade den 30:e mars, 2022 sitt förslag till Initiativet för Hållbara Produkter (Ecodesign for Sustainable Product Regulation, ESPR) som i förlängningen  föreslås bli en EU-förordning. Förslaget har tagits fram genom ett...