Hållbarhetsguiden – information om guiden

TEKO:s hållbarhetsguide är en vägledning om hållbarhetsarbete för textil- och modebranschen. I dag är hållbarhet viktigt för de flesta företag och det är en fråga vi talar mycket om hos oss på TEKO. Många är övertygade om att satsningar på miljö, klimat och socialt ansvar i de flesta fall är bra för affärerna. Denna guide är en grund för att starta ett hållbarhetsarbete som leder till långsiktigt hållbara företag.

Beställ fysiskt exemplar av hållbarhetsguiden

TEKO:s hållbarhetsguide kan beställas via [email protected] och kostar 125 kronor (exklusive moms) för medlemsföretag i TEKO. För övriga kostar hållbarhetsguiden 150 kronor (exkl moms). Varje medlemsföretag i TEKO får 1 exemplar kostnadsfritt via posten under oktober månad. De tryckta exemplaren finns tillgängliga under oktober månad.

Digital version endast för medlemmar i TEKO

I underfliken till vänster kan inloggade medlemmar ladda ner hållbarhetsguiden.