Hållbarhetsguiden – information om guiden

TEKO:s hållbarhetsguide är en vägledning om hållbarhetsarbete för textil- och modebranschen. I dag är hållbarhet viktigt för de flesta företag och det är en fråga vi talar mycket om hos oss på TEKO. Många är övertygade om att satsningar på miljö, klimat och socialt ansvar i de flesta fall är bra för affärerna. Denna guide är en grund för att starta ett hållbarhetsarbete som leder till långsiktigt hållbara företag.

Beställ fysiskt exemplar av hållbarhetsguiden

TEKO:s hållbarhetsguide kan beställas via [email protected] och kostar 150 kronor (exklusive moms). Varje medlemsföretag i TEKO får ett exemplar kostnadsfritt via posten i samband med inträde.

Digital version endast för medlemmar i TEKO

I underfliken till vänster kan inloggade medlemmar ladda ner hållbarhetsguiden.