Producentansvar på textil

Tidsperspektiv Regeringen beslutade den 5 december 2019 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att föreslå ett producentansvar för textil. Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning. Beräknad start för insamling i Sverige är 1 januari 2024. Läs utredningen här TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen ochArray