Producentansvar på textil

Tidsperspektiv Svenska regeringen presenterade den 4:e maj, 2023 en promemoria om kommande regler kring textilinsamling, "Cirkulär hantering av textil och textilavfall" (se länk nedan). I korthet föreslås preliminärt ett kommunalt insamlingsansvar när EU:s producentansvar för textil träder i kraft 1:a januari, 2025. EU-Kommissionens förslag till revidering av Avfallsdirektivet väntas innehålla mer information om producentansvar för textil, eventuell harmonisering av...