Producentansvar för textil

Tidsperspektiv Den 20:e december 2023 publicerades den svenska regeringens beslut om att ställa krav på separat insamling av textilavfall i Sverige, med start den 1:a januari 2025. I beslutet definieras textilavfall som; avfall som består av kläder av textil, hemtextil, inredningstextil, väskor av textil och accessoarer av textil (se info-länk och länk till förordningsdokument nedan). I korthet innebär beslutet ett kommunalt insamlingsansvar för textilt hushållsavfall när EU:s...