Producentansvar på textil

Tidsperspektiv Regeringen beslutade den 5 december 2019 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att föreslå ett producentansvar för textil. Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning. Det vidare arbetet med ett svenskt producentansvar för textil har dock varit vilande sedan utredningen färdigställdes. Beräknad start för...