Förpackning- och förpackningsavfallsförordningen

Tidsperspektiv Slutförhandling mellan Europaparlamentet och medlemsländerna pågår och förväntas slutföras till våren eller sommaren 2024. Därefter ska lagstiftningen antas och efter det implementeras under en viss tid. Förordningen lär troligtvis innehålla mål fram till 2030. Vad innebär det för mitt företag? Beroende på utfallet efter de politiska förhandlingarna så kan de förpackningar som används vid transporter av varor komma att påverkas. Det kan till...