Förpackning- och förpackningsavfallsförordningen

Sammanfattande info kommer snart!

Tidsperspektiv

Vad innebär det för mitt företag?

Tips på förberedelser

TEKO bevakar utvecklingen 

Kort om Förpackning- och förpackningsavfallsförordningen