Green Claims & PEF

Substantiating Green Claims Tidsperspektiv  Substantiating Green Claims: EU-kommissionens förslag har flyttats fram i tid ett flertal gånger och förväntades presenteras i samband med Circular Economy Package II, den 30:e november, 2022. Kommissionen beslutade dock att återigen skjuta på Green Claims till ännu oklart datum 2023. När förslaget väl bearbetats och godkänts så kommer det sannolikt att vinna laga kraft i Sverige 1-1,5 år efter det antagits inom EU. PEF/PEFCRArray