Green Claims & PEF

Substantiating Green Claims Tidsperspektiv  Substantiating Green Claims: EU-kommissionens förslag för Green Claims presenterades den 22.a mars, 2023. Förslaget blev ett direktiv istället för en förordning, vilket innebär att det kan implementeras med vissa nationella skillnader mellan EU-länderna. Perioden för återkoppling stängde den 21:a juli, 2023. Nu följer förhandlingar i EU-Parlamentet och Rådet och enligt plan ska slutgiltigt förslag träda i kraft 2024....