Green Claims & PEF

Substantiating Green Claims Tidsperspektiv  Substantiating Green Claims, eller bara Green Claims: EU-kommissionens förslag om specifik lagstiftning för miljöpåståenden i marknadsföring, presenterades den 22.a mars, 2023. Förslaget blev ett direktiv istället för en förordning, vilket innebär att det kan implementeras med vissa nationella skillnader mellan EU-länderna. Parlamentets ändringsförslag är färdigförhandlade medan Rådets fortfarande pågår, med röstning...