EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi / EU Circular Economy Action Plan (CEAP)

Tidsperspektiv  I mars 2020 antogs EU:s andra handlingsplan för cirkulär ekonomi och biologisk mångfald. Handlingsplanen är en del av den gröna given och har en nyckelroll när det gäller att minska miljöbelastningen, hindra förlust av biologisk mångfald och få fart på ekonomin i återhämtningen efter pandemin. TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. Kontakta Ulrika Simonsson, hållbarhetsansvarig TEKO, vid...