Möten 2022

Miljögruppen träffas ett par gånger om året och är öppen för alla medlemsföretag i TEKO. Här samlar vi information om planerade och genomförda möten under 2022 inkl presentationer och övrigt material. Genomförda möten
  • 20 januari 2022, digitalt möte. Anteckningar och presentationer finns att läsa nedan.
  • 22 mars 2022, digitalt möte. Anteckningar och presentationer finns att läsa nedan.
  • 28 april 2022, digitalt möte. Anteckningar och presentationer finns att...