Möten 2022

Miljögruppen träffas ett par gånger om året och är öppen för alla medlemsföretag i TEKO. Här samlar vi information om planerade och genomförda möten under 2022 inkl presentationer och övrigt material. Kommande möten
  • Preliminärt 12/1 2022, digitalt möte. Möteskallelse och mer information skickas ut under december.
Är du medlem i TEKO och vill vara med i Miljögruppen? Kontakta Ulrika Simonsson.   [caption id="attachment_15576" align="alignnone" width="200"]