Kemikaliestrategin, giftfritt, Substances of concern

Pågående diskussioner inom EU och i Sverige definition av begreppen Giftfritt/Non-toxic och Ämnen som inger betänkligheter/Substances of Concern Tidsperspektiv  Pågående diskussioner inom EU och i Sverige definition av begreppen ”Giftfritt”/Non-toxic och Ämnen som inger betänkligheter/Substances of Concern. Inom Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag "Giftfritt från början" ingår en uppdatering av tillsynsvägledningen "När avfall upphör att vara avfall"....