Giftfritt, Substances of concern

Pågående diskussioner inom EU och i Sverige definition av begreppen Giftfritt/Non-toxic och Ämnen som inger betänkligheter/Substances of Concern Tidsperspektiv  Pågående diskussioner inom EU och i Sverige definition av begreppen ”Giftfritt”/Non-toxic och Ämnen som inger betänkligheter/Substances of Concern TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. Kontakta Ulrika Simonsson, hållbarhetsansvarig TEKO, vidArray