Digitala produktpass

Digitala produktpass och EU-gemensamt cirkulärt data utrymme - Digital Product passport and a common European dataspace for circular applications with data on value chains and product informaion Tidsperspektiv  EU-kommissionens väntas presentera sitt förslag i mars 2022 TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. TEKO har tagit fram ett positionspapper tillsammans med Svenskt Näringsliv och andra branschorganisationer iArray