Digitala produktpass

Digitala produktpass och EU-gemensamt cirkulärt data utrymme - Digital Product passport and a common European dataspace for circular applications with data on value chains and product information Tidsperspektiv  EU-Kommissionen presenterade den 30:e mars, 2022 sitt förslag till Initiativet för Hållbara Produkter (Ecodesign for Sustainable Product Regulation, ESPR) som i förlängningen  föreslås bli en EU-förordning. Förslaget har tagits fram genom ett samarbete mellan...