Breddning av EU:s Ekodesigndirektiv

Breddning av EU:s Ekodesign Direktiv (Broadening of the EU Ecodesign Directive) Tidsperspektiv 

EU-kommissionen förväntas presentera sitt förslag i mars, 2022. Kommer sannolikt att antas i samband med lagförslaget för Sustainable Product Initiative (eftersom de hänger ihop). Efter detta väntas ett införande av nya produktgrupper i direktivet stegvis

TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information.  I nuläget sker vårArray