Breddning av EU:s tidigare Ekodesigndirektiv

Breddning av EU:s Ekodesign Direktiv (Broadening of the EU Ecodesign Directive) Tidsperspektiv 

EU-Kommissionen presenterade den 30:e mars, 2022 sitt förslag till Initiativet för Hållbara Produkter (Ecodesign for Sustainable Product Regulation, ESPR) som i förlängningen  föreslås bli en EU-förordning. Förslaget har tagits fram genom ett samarbete mellan EU-kommissionens avdelningar för Energi, Miljö och Tillväxt (DG Energy, DG Environment och DG Growth). Perioden för...