Right to Repair Directive – Direktivet för Rätt till Reparation

Tidsperspektiv

Den 23 april 2024 antog EU-parlamentet direktivet om Right to Repair. Innan lagen kan publiceras i EU:s Official Journal och träda i kraft måste dock EU-rådet godkänna direktivet. Efter det har medlemsländerna 24 månader på sig att införa direktivet i nationell lagstiftning.

Syftet med direktivet är att stärka den cirkulära ekonomin genom att förenkla för konsumenter att få sina varor reparerade i första hand istället för att få dem utbytta mot en ny vara....