Kemikaliestrategin, uppdateringen av EU:s Kemikaliestrategi; Chemical Strategy for Sustainability, CSS

Kemikaliestrategi för hållbarhet – på väg mot en giftfri miljö (The Chemical Strategy for Sustainability, CSS). Den uppdaterade Kemikaliestrategin syftar till ett mer hållbart kemiskt innehåll i produkter inom EU. Strategin syftar också till att främja cirkulära textilier och textila produkter. Tidsperspektiv  EU:s uppdaterade Kemikaliestrategi, Kemikaliestrategi för hållbarhet, presenterades i oktober 2020. Implementeringen av strategin pågår. Vad innebär det...