EU:s uppdaterade Kemikaliestrategi

Kemikaliestrategi för hållbarhet – på väg mot en giftfri miljö (The Chemical Strategy for Sustainability, CSS) Tidsperspektiv  EU:s uppdaterade Kemikaliestrategi, Kemikaliestrategi för hållbarhet, presenterades i oktober 2020. Implementeringen av strategin pågår. Vad innebär det för mitt företag? Tips på förberedelser TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. Kontakta Ulrika Simonsson,...