EU:s uppdaterade Kemikaliestrategi

Kemikaliestrategi för hållbarhet – på väg mot en giftfri miljö (The Chemical Strategy for Sustainability, CSS) Tidsperspektiv  EU:s uppdaterade Kemikaliestrategi, Kemikaliestrategi för hållbarhet, presenterades i oktober 2020. Implementeringen av strategin pågår TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. Kontakta Ulrika Simonsson, hållbarhetsansvarig TEKO, vid frågor. Kort om EU:s...