Avfallsdirektivet, revidering av Waste Framework Directive (WFD)

Tidsperspektiv

  • EU-kommissionen väntas presentera revideringen av Avfallsdirektivet den 5:e juli, 2023.
Textil och livsmedel är i särskilt fokus. När det gäller textil väntas mer information i Avfallsdirektivet om Producentansvaret för textil, förebyggande av avfall och ökad återvinning av textila material. TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. Vid frågor, kontakta Ulrika Simonsson,...