Avfallsdirektivet, revidering av Waste Framework Directive (WFD)

Tidsperspektiv

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till revidering av Avfallsdirektivet den 5:e juli, 2023. Förslaget förhandlas just nu i Europaparlamentet och mellan medlemsländerna. Vi förväntar oss att lagstiftningen kommer att antas i slutet av 2024. Därefter kommer det troligen vara en implementeringstid på 30 månader. Textil och livsmedel är i särskilt fokus. När det gäller textil väntas Producentansvaret för textil hantera förebyggande av avfall och ökad...