Avfall som resurs

Kriterier för avfall som resurs och Kvotplikt för användning av återvunnen råvara - Naturvårdsverkets utredning, regeringsuppdrag 2021. Tidsperspektiv  Naturvårdsverkets regeringsuppdrag redovisades den 25 november 2021. Vad innebär det för mitt företag? Tips på förberedelser TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. TEKO har tillsammans med Svensk Näringsliv bidragit med inspel och underlag till...