Avfall som resurs

Kriterier för avfall som resurs och Kvotplikt för användning av återvunnen råvara - Naturvårdsverkets utredning, regeringsuppdrag 2021. Utredning om regler som definierar när en produkt rör sig mellan avfallslagstiftning och produktlagstiftning - när en produkt går från att vara avfall till att bli en ny resurs och vice versa  i en cirkulär ekonomi. Tidsperspektiv  Naturvårdsverkets regeringsuppdrag redovisades den 25 november 2021. Arbete pågår inom EU för att...