Miljögruppen

TEKO har sedan många år en Miljögrupp, där medlemsföretagen träffas och diskuterar aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor. Gruppen träffas ett par gånger om året i Borås och Stockholm, men det går lika bra att medverka digitalt. Miljögruppen arrangerar också utbildningar och events.

På de senaste mötena har vi bland annat diskuterat REACH, hållbara material och förpackningar, miljömärkningar och tillståndsprocesser. Gruppen diskuterar det som är aktuellt för medlemmarna och har också en sändlista där TEKO regelbundet skickar ut information och uppdateringar om vad som är på gång.

Alla medlemsföretag är välkomna att vara med i gruppen, för mer information maila [email protected]

I underfliken till vänster finns anteckningar från de senaste mötena med Miljögruppen.