Miljögruppen

TEKO har sedan många år en Miljögrupp, där medlemsföretagen träffas och diskuterar aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor. Gruppen träffas ett par gånger om året på plats i Borås och Stockholm, men också genom digitala informationsmöten.

På Miljögruppens möten finns det möjlighet att få de senaste uppdateringarna när det gäller hållbarhetslagstiftning och information om när olika lagförslag ligger öppna för kommentarer. Det finns också chans att lyssna till intressanta gäster från myndigheter, näringslivet, forsknings- och intresseorganisationer. Miljögruppen tipsar också om event, webinar, workshops och rapporter & studier med hållbarhetsfokus. Gruppen diskuterar frågor som är aktuella för medlemmarna och gör också informationsutskick och uppdateringar när det är något av särskilt intresse på gång.

Alla medlemsföretag är välkomna att vara med i gruppen, för mer information maila [email protected]

I underfliken till vänster finns anteckningar från de senaste mötena med Miljögruppen.