Fit for 55 och EU:s klimatlag

Tidsperspektiv  I april 2021 enades EU-kommissionen om en ny klimatlag med ett högre mål för att minska utsläppen av växthusgaser 2030, från tidigare -40 procent till nu -55 procent jämfört med 1990 års nivåer, samt att nå klimatneutralitet inom EU till 2050. Fit for 55, (eller 55%-paketet) är en samling lagförslag som relaterar till klimatlagen och som ska göra det möjligt för EU att att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030. I...