Taxonomiförordningen

EU:s Taxonomiförordning (The EU Taxonomy for sustainable activities) Tidsperspektiv  EU:s taxonomiförordning antogs i juni 2020 och trädde i kraft den 12 juli 2020. Förordningen ska genomföras stegvis och tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2023. Kommissionen ska enligt förordningen anta delegerade akter i vissa delar, bland annat för att fastställa så kallade tekniska granskningskriterier för att avgöra under vilka villkor en viss ekonomisk verksamhet ska...