Möten 2020

Miljögruppen träffas ett par gånger om året och är öppen för alla medlemsföretag i TEKO. Här samlar vi information om planerade och genomförda möten under 2020 inkl presentationer och övrigt material. Är du medlem i TEKO och vill vara med i Miljögruppen? Kontakta Ulrika Simonsson. [caption id="attachment_15576" align="alignnone" width="200"] Ulrika Simonsson, Hållbarhetsansvarig TEKO, tfn 08-762 66 62[/caption]